Εργαστήριο Διόρθωσης Κειμένων (e-learning), Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου
Εργαστήριο Διόρθωσης Κειμένων   (e-learning), Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου

Εργαστήριο Διόρθωσης Κειμένων (e-learning), Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου

Διδάσκουν οι: Δημήτρης Θάνας και Πελαγία Μαρκέτου

Συντονισμός: Δημήτρης Θάνας

Έναρξη: Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Διόρθωσης - Επιμέλειας κειμένων (διά ζώσης)...

Όταν συγκροτήθηκε, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πριν από 18 χρόνια, το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων (διά ζώσης), συνειδητοποιήσαμε ότι οφείλαμε να μη δημιουργήσουμε ένα ακόμη θεωρητικό και μόνο σεμινάριο. Εφόσον ο στόχος του ήταν η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, θα έπρεπε ο χαρακτήρας του να μετασχηματιστεί σε εργαστήριο, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια η προετοιμασία μελλοντικών επαγγελματιών.

Ήταν επιβεβλημένο, δηλαδή, να καλύψουμε μέσω της τεχνογνωσίας της διόρθωσης και της επιμέλειας κειμένων τη σε βάθος θεωρητική κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Μάλιστα, τη στιγμή που αυτά τα επαγγέλματα συχνά ασκούνται χωρίς εξειδικευμένα γνωστικά εφόδια και εμπειρία.

Δεδομένου ότι η επιμέλεια προϋποθέτει την άψογη διαχείριση της διόρθωσης κειμένων, προκρίναμε τον σχηματισμό δύο διακριτών μεταξύ τους κύκλων: της διόρθωσης και της επιμέλειας, όπως επίσης δύο επιπέδων-τμημάτων ανά κύκλο: το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Στα  θεωρητικά επιχειρείται η προσέγγιση και ανάπτυξη ζητημάτων που συνθέτουν τη διόρθωση ή την επιμέλεια και στα εργαστηριακά μέσω εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων και ασκήσεων δίνεται η δυνατότητα να αποκτηθεί η ζητούμενη εμπειρία. Επίσης, οι  συμμετέχοντες λειτουργούν ως ομάδα και με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών επιτυγχάνεται η εμβάθυνση και η κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων διόρθωσης και επιμέλειας. Παράλληλα, όσοι συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία μέσω ασκήσεων να ασχοληθούν με όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη), ώστε εκείνος που θα ολοκληρώσει και τους δύο κύκλους να έχει «αντιμετωπίσει» περισσότερα από 40 διαφορετικά κείμενα, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο επαγγελματική δεξιότητα.

Στα χρόνια της λειτουργίας του στο ΕΚΕΒΙ, το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων, με την εξειδικευμένη στόχευσή του και την αποτελεσματική και άρτια διδασκαλία, συνέβαλε σημαντικά προκειμένου πολλοί από τους συμμετέχοντες σε αυτό να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον εκδοτικό χώρο με ιδιαίτερη επιτυχία, κάτι που συνεχίζεται και κάτω από τη φιλόξενη νέα στέγη μας, τον ΙΑΝΟ, όπου το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων (διά ζώσης) λειτουργεί απρόσκοπτα από την άνοιξη του 2013 και το Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων (εξ αποστάσεως) λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014.

 

…και ορισμένες λεπτομέρειες

Στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα η ύπαρξη του διορθωτή και του επιμελητή κειμένων σχετίζεται με την έκδοση και τη δημοσιοποίηση κειμένων (όποιου είδους: λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη, είτε στον χώρο του βιβλίου, είτε και σε κάθε έντυπο γενικότερα ή σε ηλεκτρονικό μέσο ή, ακόμη, και σε απευθείας συνεργασία με τους συγγραφείς) και θεωρείται αυτονόητη – ύπαρξη η οποία είναι συνυφασμένη με τη διαδρομή του βιβλίου τουλάχιστον από την εμφάνιση της τυπογραφίας. Ωστόσο, το επάγγελμα του διορθωτή, μάλλον παραγνωρισμένο και στις παρυφές της εκδοτικής παραγωγής, πολλές φορές ασκείται από κάθε παρατυχόντα χωρίς συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια, με όχι πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία.

Οι σημερινές απαιτήσεις για την αρτιότητα των κειμένων σε επίπεδο διόρθωσης επιβάλλουν την ανάδειξη και προσέγγιση γνωστικών πεδίων που δεν σχετίζονται μόνο με τη γραμματική και το συντακτικό, αλλά αφορούν τα ειδικά προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής. Η διόρθωση έχει τη δική της τεχνογνωσία η οποία ποικίλλει από κείμενο σε κείμενο, με αποτέλεσμα συχνά ο διορθωτής να αντιμετωπίζει «κείμενα-σταυρόλεξα» που απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό. Η έλλειψη εγχειριδίων από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν λύσεις, αλλά και η μη λεπτομερής καταγραφή αυτών των προβλημάτων, αναγκάζουν πολλές φορές τον διορθωτή να αυθαιρετεί ή στην καλύτερη περίπτωση να στέκει με αμηχανία απέναντι στα ποικίλα προβλήματα που ανακύπτουν, με αποτέλεσμα τη μη συστηματοποίηση της διόρθωσης και την ανυπαρξία επαγγελματιών διορθωτών.

Ας σημειωθεί ότι τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή είναι από τα ελάχιστα στα οποία δεν προσφέρεται καμία εκπαίδευση από πουθενά – πλην κάποιων σεμιναρίων, όπου το Εργαστήριό μας με τη συνεχή πολύχρονη παρουσία του υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο.

 

Λίγα λόγια για το e-learning

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δέσμευση να βρίσκονται στον υπολογιστή τους κάποια συγκεκριμένη ημέρα ή ώρα καθώς τα μαθήματα δεν γίνονται ζωντανά μέσω Skype ή κάποιας άλλης εφαρμογής. Ο καθηγητής ανεβάζει στην πλατφόρμα την προκαθορισμένη ημέρα οδηγίες, ασκήσεις και συνοδευτικό υλικό σε μορφή αποθηκευμένων αρχείων και οι μαθητές τα κατεβάζουν (download) όποια ημέρα και ώρα επιθυμούν (μετά το ανέβασμά τους) προκειμένου να μελετήσουν, να λύσουν τις ασκήσεις και να τις αποστείλουν στον καθηγητή τους. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων αποστέλλεται στους συμμετέχοντες αναλυτικός οδηγός με πληροφορίες χρήσης της πλατφόρμας μας. Κωδικοί αποστέλλονται την ημέρα που ανεβαίνει το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου.

 

Το εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων

Μετά την πολύχρονη λειτουργία του διά ζώσης Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων, ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση των ενδιαφερομένων αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων – ο πρώτος κύκλος του λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία το 2014-2015 και μέχρι σήμερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί δέκα κύκλοι.  Κατ’ αρχάς, δεδομένου ότι στην εποχή μας το επάγγελμα του διορθωτή κειμένων μπορεί να ασκηθεί ακόμη και μακριά από τα αστικά κέντρα, οφείλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης σε όσους δεν είχαν την ευχέρεια να συμμετέχουν στο διά ζώσης εργαστήριο – κάτι το οποίο είναι πλέον πρόσφορο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου εγχειρήματος αποδείχτηκε σχετικά περίπλοκος – δεδομένου ότι φιλοδοξία μας ήταν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα απολύτως καινοτόμο και πρωτοπόρο εξ αποστάσεως Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων (για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τουλάχιστον, λειτούργησε παρόμοιο σεμινάριο με τέτοιες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, με τέτοια οργάνωση και δομή μαθημάτων και με τέτοιο υλικό). Εφόσον η επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε επαρκείς επαγγελματίες, έπρεπε σε ένα εξ αποστάσεως εργαστήριο να ενσωματώσουμε τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης παρακολούθησης και να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα θα προέκυπταν εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης.

 

Οπότε, προκρίναμε τα εξής:

 • Να ενοποιηθούν τα δύο διαφορετικά τμήματα-επίπεδα  –θεωρητικό και εργαστηριακό– του διά ζώσης Εργαστηρίου Διόρθωσης και να δημιουργηθεί ένας κύκλος εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστηρίου Διόρθωσης, διάρκειας 7 μηνών.

 • Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται ανά 10 ημέρες (21 συνολικά), ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για την άρτια προετοιμασία των συμμετεχόντων.

 • Να υπάρχει άμεση διεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευόμενων, τόσο με την εξειδικευμένη δομή και οργάνωση των μαθημάτων, όσο και με τη διαρκή παρακολούθηση, καθοδήγηση, επικοινωνία και αξιολόγηση από τους διδάσκοντες (βλέπε και παρακάτω, στην ενότητα «Οργάνωση των μαθημάτων»).

 • Εκτός από τα εξ αποστάσεως μαθήματα να υπάρχουν 3 διά ζώσης συναντήσεις (προαιρετικές) –μία στην αρχή, μία στο μέσον και μία στο τέλος των σεμιναρίων, διάρκειας 5 ωρών η κάθε μία–, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για μια προσωπική επαφή με τους διδάσκοντες αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να τεθούν και να διασαφηνιστούν ακανθώδη ζητήματα του σεμιναρίου, να ενημερωθούν για την αξιολόγησή τους, να έρθουν σε επαφή με προσκεκλημένους-εκπροσώπους του εκδοτικού χώρου (εκδότες, υπεύθυνους εκδόσεων, μεταφραστές), οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως προς τη συνεργασία και τη σχέση τους με τους διορθωτές. [Σήμερα, με τους περιορισμούς ελέω covid, αντί για διά ζώσης συναντήσεις θα υπάρχει μία συνάντηση κάθε δύο μήνες (ημέρα Κυριακή, διάρκειας 5 ωρών) μέσω της πλατφόρμας zoom.]

 • Τέλος, αν και το εξ αποστάσεως Εργαστήριο Διόρθωσης λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι περιορισμένος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.

 

Το εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση των ενδιαφερομένων, απευθυνόμενο σε όσους έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία και θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διόρθωση είτε στη συνέχεια με την επιμέλεια κειμένων (σημειωτέον ότι δεν παίζουν κανέναν ρόλο οι ήδη υπάρχουσες σπουδές, λ.χ. αν είναι σχετικές με τη φιλολογία).

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του ρόλου του διορθωτή και των γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με τη διόρθωση. Επίσης, θα διασαφηνιστούν όλα τα δυσεπίλυτα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διόρθωση και θα προταθούν λύσεις όχι μέσω μιας κανονιστικής μεθόδου, αλλά στη βάση της ουσίας αυτών των προβλημάτων και της περαιτέρω ελεύθερης επιλογής. Θα τεθούν και θα επιλυθούν οι ιδιαιτερότητες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο διορθωτής κειμένων, ώστε και με την πρακτική εξάσκηση να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη επαγγελματική επάρκεια. Στόχος είναι κάθε συμμετέχων να αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο επάγγελμα του διορθωτή, καθώς το σεμινάριο δεν περιορίζεται σε θεωρητικά ζητήματα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία επαγγελματιών ικανών να σταδιοδρομήσουν στον εκδοτικό χώρο.

 

Στα 21 μαθήματα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

(για ευνόητους λόγους αναφερόμαστε μόνο σε ενότητες και όχι σε όσα επιμέρους τις συνθέτουν, λ.χ. στη στίξη, στα αρχικά πεζά-κεφαλαία κλπ.)

 • Η διόρθωση κειμένων στην ιστορική διαδρομή της. Η διόρθωση κειμένων στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα: μία προσέγγιση.

 • Ο ρόλος του διορθωτή. Η παραγωγή του βιβλίου και, γενικότερα, του εντύπου. Ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής.

 • Τι και γιατί διορθώνουμε. Το «σωστό» και το «λάθος». Πώς διορθώνουμε.

 • Τα σύμβολα της διόρθωσης.

 • H αρχιτεκτονική του βιβλίου και της σελίδας – βασικές αρχές τυπογραφίας.

 • «Εργαλεία» του διορθωτή κειμένων.

 • Τεχνογνωσία της διόρθωσης κειμένων.

 • Μεθοδολογία στη διόρθωση κειμένων.

 • «Για να γράφουμε σωστά».

 • «Το πάθος για τη γλώσσα – τα πάθη της γλώσσας»: προβλήματα στη διόρθωση κειμένων.

 • Η διάκριση γλώσσα/ομιλία. Η έννοια του είδους του λόγου.

 • H χρήση της γραμματικής και του συντακτικού αλλά και η αναίρεσή τους.

 • Από το έλασσον στο μείζον: από τα γραμματικά φαινόμενα στα συντακτικά λάθη.

 • Χρήση ιστορικής ορθογραφίας και προβλήματα ενοποίησης.

 • Πραγματολογικοί «γρίφοι» ενός κειμένου: τεχνικές για τον εντοπισμό και τη λύση τους.

 • Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της διόρθωσης.

 • Ειδικά προβλήματα στη διόρθωση κειμένων.

 • H διόρθωση στα κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας.

 • H διόρθωση σε μεταφρασμένα λογοτεχνικά ή θεωρητικά κείμενα.

 • Γλωσσικές δομές στα μεταφρασμένα κείμενα.

 • Η ορολογία στη μετάφραση.

 • H διόρθωση σε επιστημονικά κείμενα – βιβλιογραφία, σημειώσεις, παραπομπές, ευρετήρια.

 • Ο εκδοτικός χώρος: σχέσεις του διορθωτή με όσους μετέχουν σε αυτόν και διαχείρισή τους.

 

Οργάνωση μαθημάτων:

Κάθε ένα από τα 21 μαθήματα περιλαμβάνει:

Θεωρία σε μορφή on line σημειώσεων, παράλληλα κείμενα, βιβλιογραφία από όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για το μάθημα, διάφορες επιλεγμένες πηγές (και από το Διαδίκτυο), αρχεία ήχου. Επίσης, σε κάθε μάθημα θα αποστέλλονται 4-8 ασκήσεις, προκειμένου να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία. Τις συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες θα είναι πολλαπλών μορφών και θα αφορούν όλο το φάσμα της θεωρίας, οι συμμετέχοντες θα τις επεξεργάζονται (βλέπε στη συνέχεια) και σε καθορισμένες ημερομηνίες θα τις στέλλουν στους διδάσκοντες, οι οποίοι αφού τις διορθώσουν και τις αξιολογήσουν, θα τις επιστρέφουν με τα σχόλια και τις επισημάνσεις τους.

Επιπλέον, σε κάθε μάθημα θα αποστέλλεται μία εργασία-κείμενο προς διόρθωση, οι οποίες θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και έκτασης και θα προέρχονται από όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη). Ο συμμετέχων θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό αρχείο και θα διορθώνει το κείμενο στο χαρτί χρησιμοποιώντας τα σύμβολα της διόρθωσης, μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται και στη διόρθωση του ασκήσεων θεωρίας που προαναφέραμε. (Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες του εξ αποστάσεως Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων: Εφόσον στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διάφορες φάσεις της διόρθωσης –πλην της αρχικής– γίνονται σε χαρτί και όχι ηλεκτρονικά, δεν είναι δυνατόν ο διορθωτής να μην έχει εξοικειωθεί με τη χρήση των συμβόλων διόρθωσης και με τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εργασία επί χάρτου.) Στη συνέχεια, το κείμενο μέσω ενός scanner ή πολυμηχανήματος ή κινητού τηλεφώνου θα σκανάρεται και θα στέλλεται στον διδάσκοντα σε δεδομένη ημερομηνία, ο οποίος θα το διορθώνει ενδελεχώς, θα το αξιολογεί, θα κάνει εξατομικευμένα σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα κενά, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους, και θα το επιστρέφει μαζί με τη δική του εκδοχή επί της διόρθωσης του συγκεκριμένου κειμένου. (Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η διαδικασία, η οποία για πρώτη και μοναδική φορά εφαρμόζεται σε παρόμοιο σεμινάριο στην Ελλάδα, για τον διδάσκοντα παρουσιάζει δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα – κάλλιστα θα μπορούσαμε να στέλνουμε «ασκησούλες» μιας δυο σελίδων και να ζητάμε απλώς την ηλεκτρονική επεξεργασία τους, κάτι που εφαρμόζεται στα σεμινάρια αυτού του είδους, ωστόσο τότε θα αποκλίναμε σημαντικά από τις υψηλής ποιότητας προδιαγραφές αυτού του Εργαστηρίου, καθώς η προσφερόμενη στους συμμετέχοντες εμπειρία της διόρθωσης επί χάρτου θα ήταν ελάχιστη.)    

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας  χρησιμοποιείται μοντέρνα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου ο οποιοσδήποτε χρήστης, ασχέτως εμπειρίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου. Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων για την επικοινωνία των συμμετεχόντων είτε με τους διδάσκοντες, για την επίλυση προβλημάτων, αποριών κλπ., είτε μεταξύ τους μέσω φόρουμ, προσωπικών μηνυμάτων, chat ή mail.

Όπως κάποιος μπορεί να διαπιστώσει από την περιγραφή των θεματικών ενοτήτων, το όλο σεμινάριο δεν περιορίζεται να μηρυκάζει θεωρητικά ζητήματα που εύκολα συναντώνται και επιλύονται, λόγου χάρη, σε μια γραμματική. Τα μαθήματα είναι σε συνάφεια και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες, στα ακανθώδη ζητήματα και στα μυστικά του επαγγέλματος του διορθωτή κειμένων ­– απλώς στοχεύουμε στην κατάρτιση άψογων επαγγελματιών, προκειμένου ο οποιοσδήποτε απόφοιτος του σεμιναρίου μας να μπορεί να σταδιοδρομήσει –διαθέτοντας όλα τα εφόδια– στον εκδοτικό χώρο.

Σχετικά με τον χρόνο προετοιμασίας που απαιτείται από τους συμμετέχοντες, αυτός κυμαίνεται από 10 έως 15 ώρες ανά δεκαήμερο, ανάλογα με το πόσο ποιοτικά έχουμε μάθει να δουλεύουμε και με το πώς κατανέμουμε τον δεδομένο χρόνο. Επειδή η διδασκαλία είναι ασύγχρονη, ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στο δεκαήμερο να επισκεφθεί την πλατφόρμα (η χρήση της είναι εξαιρετικά απλή), να κατεβάσει και να διαβάσει τη θεωρία και να ασχοληθεί με τις ασκήσεις. Η θεωρία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολυσέλιδη, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, είναι αναλυτική και υπάρχει σε αυτήν πλήθος παραδειγμάτων, ώστε κάθε ζήτημα να είναι απολύτως κατανοητό. Επίσης, οι κρίσιμες ημερομηνίες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες θα στέλνουν τις ασκήσεις τους είναι σχετικά ελαστικές: οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του δεκαημέρου μπορεί να στείλει κάποιος τις ασκήσεις του ή, σε περίπτωση κωλύματος, και μετά την πάροδό του – δεν πρόκειται οι διδάσκοντες να μην τις διορθώσουν, εφόσον ζητούμενο δεν είναι η τυπική συνέπεια αλλά η ποιοτική λειτουργία του σεμιναρίου.

Τέλος, το προσιτό κόστος για ένα τόσο καινοτόμο σεμινάριο-εργαστήριο, η εξειδικευμένη στόχευσή του και η εμπειρία των διδασκόντων –των οποίων ο ρόλος δεν περιορίζεται σε αυτόν του απλού διαχειριστή αλλά είναι απόλυτα ενεργός, σε άμεση διεπίδραση με τους διδασκομένους– πιστεύουμε ότι είναι προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων, το οποίο διαχέοντας τη γνώση να συμβάλει στην άρτια κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών στον εκδοτικό χώρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, από τον Απρίλιο του 2018 λειτουργεί και εξ αποστάσεως Εργαστήριο Επιμέλειας κειμένων, με ανάλογες υψηλές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να έχει πλήρη κατάρτιση όσον αφορά τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή κειμένων.

 

Επιμύθιο…

Θα θέλαμε κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση να παραθέσουμε κάποια στοιχεία από τον προηγούμενο κύκλο (2021-2022) του εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων, ενδεικτικά του τρόπου και της ποιότητας της δουλειάς μας. Στα 21 μαθήματα, πλην των ασκήσεων και των ασκήσεων-κειμένων, στάλθηκαν στους συμμετέχοντες: 788 σελίδες οι οποίες αφορούν θεωρία (πρωτότυπη και όχι ανάλογη με αυτήν που μπορεί να εμπεριέχεται σε μία γραμματική, ένα συντακτικό ή σε έναν οδηγό «σωστών ελληνικών» ή κάποιο άλλο εγχειρίδιο)· πλέον των 380 αρχείων τα οποία αφορούν τα παράλληλα κείμενα, συνολικού μεγέθους που υπερβαίνει τα 5,7 GB [από λεξικά του 16ου αιώνα και εντεύθεν, από κείμενα σπάνια και δυσεύρετα (ακόμη και σε βιβλιοθήκες) τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δουλειά μας (λ.χ., βιβλία και κείμενα για την τυπογραφία, για το γλωσσικό ζήτημα στη διαχρονία του, για την εκπαίδευση, γραμματικές από τον 16ο αιώνα, γλωσσάρια κ.ά.) μέχρι αφιερώματα σε συγγραφείς], προκειμένου να δομηθεί ένα corpus από όπου να μπορεί να αντληθεί στο διηνεκές πολύτιμη γνώση.

Τα εν λόγω Σεμινάρια είναι ασύγχρονα, δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε πάνω από τον υπολογιστή συγκεκριμένα ημέρα και ώρα. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσετε μέσω zoom πατήστε εδώ.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη Θάνα και της Πελαγίας Μαρκέτου

Έναρξη: Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Τρόποι πληρωμής

  • Καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με επιπλέον έκπτωση 5% (πριν από την έναρξη των μαθημάτων).
  • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 11ο μάθημα).
  • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
  • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

Διάρκεια μαθημάτων
7 μήνες (21 μαθήματα/ μάθημα ανά δέκα ημέρες)

Δίδακτρα
620 ευρώ για νέες εγγραφές και 590 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Το εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων

Το εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων

Μετά την πολύχρονη λειτουργία του διά ζώσης Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων, ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση των ενδιαφερομένων αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων – ο πρώτος κύκλος του λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία το 2014-2015 και μέχρι σήμερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί δέκα κύκλοι.  Κατ’ αρχάς, δεδομένου ότι στην εποχή μας το επάγγελμα του διορθωτή κειμένων μπορεί να ασκηθεί ακόμη και μακριά από τα αστικά κέντρα, οφείλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης σε όσους δεν είχαν την ευχέρεια να συμμετέχουν στο διά ζώσης εργαστήριο – κάτι το οποίο είναι πλέον πρόσφορο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ενός τέτοιου εγχειρήματος αποδείχτηκε σχετικά περίπλοκος – δεδομένου ότι φιλοδοξία μας ήταν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα απολύτως καινοτόμο και πρωτοπόρο εξ αποστάσεως Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων (για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τουλάχιστον, λειτούργησε παρόμοιο σεμινάριο με τέτοιες προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, με τέτοια οργάνωση και δομή μαθημάτων και με τέτοιο υλικό). Εφόσον η επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε επαρκείς επαγγελματίες, έπρεπε σε ένα εξ αποστάσεως εργαστήριο να ενσωματώσουμε τα πλεονεκτήματα της διά ζώσης παρακολούθησης και να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα θα προέκυπταν εξαιτίας αυτής της διαφοροποίησης.

Οπότε, προκρίναμε τα εξής:

• Να ενοποιηθούν τα δύο διαφορετικά τμήματα-επίπεδα  –θεωρητικό και εργαστηριακό– του διά ζώσης Εργαστηρίου Διόρθωσης και να δημιουργηθεί ένας κύκλος εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστηρίου Διόρθωσης, διάρκειας 7 μηνών.

 • Τα μαθήματα να πραγματοποιούνται ανά 10 ημέρες (21 συνολικά), ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για την άρτια προετοιμασία των συμμετεχόντων.

 • Να υπάρχει άμεση διεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευόμενων, τόσο με την εξειδικευμένη δομή και οργάνωση των μαθημάτων, όσο και με τη διαρκή παρακολούθηση, καθοδήγηση, επικοινωνία και αξιολόγηση από τους διδάσκοντες (βλέπε και παρακάτω, στην ενότητα «Οργάνωση των μαθημάτων»).

 • Εκτός από τα εξ αποστάσεως μαθήματα να υπάρχουν 3 διά ζώσης συναντήσεις (προαιρετικές) –μία στην αρχή, μία στο μέσον και μία στο τέλος των σεμιναρίων, διάρκειας 5 ωρών η κάθε μία–, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για μια προσωπική επαφή με τους διδάσκοντες αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να τεθούν και να διασαφηνιστούν ακανθώδη ζητήματα του σεμιναρίου, να ενημερωθούν για την αξιολόγησή τους, να έρθουν σε επαφή με προσκεκλημένους-εκπροσώπους του εκδοτικού χώρου (εκδότες, υπεύθυνους εκδόσεων, μεταφραστές), οι οποίοι θα τοποθετηθούν ως προς τη συνεργασία και τη σχέση τους με τους διορθωτές. [Σήμερα, με τους περιορισμούς ελέω covid, αντί για διά ζώσης συναντήσεις θα υπάρχει μία συνάντηση κάθε δύο μήνες (ημέρα Κυριακή, διάρκειας 5 ωρών) μέσω της πλατφόρμας zoom.]

 • Τέλος, αν και το εξ αποστάσεως Εργαστήριο Διόρθωσης λόγω της φύσης του απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους από όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι περιορισμένος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.

 

Το εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση των ενδιαφερομένων, απευθυνόμενο σε όσους έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία και θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διόρθωση είτε στη συνέχεια με την επιμέλεια κειμένων (σημειωτέον ότι δεν παίζουν κανέναν ρόλο οι ήδη υπάρχουσες σπουδές, λ.χ. αν είναι σχετικές με τη φιλολογία).

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του ρόλου του διορθωτή και των γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με τη διόρθωση. Επίσης, θα διασαφηνιστούν όλα τα δυσεπίλυτα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διόρθωση και θα προταθούν λύσεις όχι μέσω μιας κανονιστικής μεθόδου, αλλά στη βάση της ουσίας αυτών των προβλημάτων και της περαιτέρω ελεύθερης επιλογής. Θα τεθούν και θα επιλυθούν οι ιδιαιτερότητες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο διορθωτής κειμένων, ώστε και με την πρακτική εξάσκηση να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη επαγγελματική επάρκεια. Στόχος είναι κάθε συμμετέχων να αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο επάγγελμα του διορθωτή, καθώς το σεμινάριο δεν περιορίζεται σε θεωρητικά ζητήματα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία επαγγελματιών ικανών να σταδιοδρομήσουν στον εκδοτικό χώρο.

Στα 21 μαθήματα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Στα 21 μαθήματα θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

(για ευνόητους λόγους αναφερόμαστε μόνο σε ενότητες και όχι σε όσα επιμέρους τις συνθέτουν, λ.χ. στη στίξη, στα αρχικά πεζά-κεφαλαία κλπ.)

 

 • Η διόρθωση κειμένων στην ιστορική διαδρομή της. Η διόρθωση κειμένων στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα: μία προσέγγιση.

 • Ο ρόλος του διορθωτή. Η παραγωγή του βιβλίου και, γενικότερα, του εντύπου. Ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής.

 • Τι και γιατί διορθώνουμε. Το «σωστό» και το «λάθος». Πώς διορθώνουμε.

 • Τα σύμβολα της διόρθωσης.

 • H αρχιτεκτονική του βιβλίου και της σελίδας – βασικές αρχές τυπογραφίας.

 • «Εργαλεία» του διορθωτή κειμένων.

 • Τεχνογνωσία της διόρθωσης κειμένων.

 • Μεθοδολογία στη διόρθωση κειμένων.

 • «Για να γράφουμε σωστά».

 • «Το πάθος για τη γλώσσα – τα πάθη της γλώσσας»: προβλήματα στη διόρθωση κειμένων.

 • Η διάκριση γλώσσα/ομιλία. Η έννοια του είδους του λόγου.

 • H χρήση της γραμματικής και του συντακτικού αλλά και η αναίρεσή τους.

 • Από το έλασσον στο μείζον: από τα γραμματικά φαινόμενα στα συντακτικά λάθη.

 • Χρήση ιστορικής ορθογραφίας και προβλήματα ενοποίησης.

 • Πραγματολογικοί «γρίφοι» ενός κειμένου: τεχνικές για τον εντοπισμό και τη λύση τους.

 • Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της διόρθωσης.

 • Ειδικά προβλήματα στη διόρθωση κειμένων.

 • H διόρθωση στα κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας.

 • H διόρθωση σε μεταφρασμένα λογοτεχνικά ή θεωρητικά κείμενα.

 • Γλωσσικές δομές στα μεταφρασμένα κείμενα.

 • Η ορολογία στη μετάφραση.

 • H διόρθωση σε επιστημονικά κείμενα – βιβλιογραφία, σημειώσεις, παραπομπές, ευρετήρια.

 • Ο εκδοτικός χώρος: σχέσεις του διορθωτή με όσους μετέχουν σε αυτόν και διαχείρισή τους.

Οργάνωση μαθημάτων:

Κάθε ένα από τα 21 μαθήματα περιλαμβάνει:

Θεωρία σε μορφή on line σημειώσεων, παράλληλα κείμενα, βιβλιογραφία από όπου μπορούν να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για το μάθημα, διάφορες επιλεγμένες πηγές (και από το Διαδίκτυο), αρχεία ήχου. Επίσης, σε κάθε μάθημα θα αποστέλλονται 4-8 ασκήσεις, προκειμένου να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία. Τις συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες θα είναι πολλαπλών μορφών και θα αφορούν όλο το φάσμα της θεωρίας, οι συμμετέχοντες θα τις επεξεργάζονται (βλέπε στη συνέχεια) και σε καθορισμένες ημερομηνίες θα τις στέλλουν στους διδάσκοντες, οι οποίοι αφού τις διορθώσουν και τις αξιολογήσουν, θα τις επιστρέφουν με τα σχόλια και τις επισημάνσεις τους.

Επιπλέον, σε κάθε μάθημα θα αποστέλλεται μία εργασία-κείμενο προς διόρθωση, οι οποίες θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και έκτασης και θα προέρχονται από όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη). Ο συμμετέχων θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικό αρχείο και θα διορθώνει το κείμενο στο χαρτί χρησιμοποιώντας τα σύμβολα της διόρθωσης, μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται και στη διόρθωση του ασκήσεων θεωρίας που προαναφέραμε. (Αυτή είναι μία από τις καινοτομίες του εξ αποστάσεως Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων: Εφόσον στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διάφορες φάσεις της διόρθωσης –πλην της αρχικής– γίνονται σε χαρτί και όχι ηλεκτρονικά, δεν είναι δυνατόν ο διορθωτής να μην έχει εξοικειωθεί με τη χρήση των συμβόλων διόρθωσης και με τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εργασία επί χάρτου.) Στη συνέχεια, το κείμενο μέσω ενός scanner ή πολυμηχανήματος ή κινητού τηλεφώνου θα σκανάρεται και θα στέλλεται στον διδάσκοντα σε δεδομένη ημερομηνία, ο οποίος θα το διορθώνει ενδελεχώς, θα το αξιολογεί, θα κάνει εξατομικευμένα σχόλια και παρατηρήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα κενά, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις τους, και θα το επιστρέφει μαζί με τη δική του εκδοχή επί της διόρθωσης του συγκεκριμένου κειμένου. (Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η διαδικασία, η οποία για πρώτη και μοναδική φορά εφαρμόζεται σε παρόμοιο σεμινάριο στην Ελλάδα, για τον διδάσκοντα παρουσιάζει δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα – κάλλιστα θα μπορούσαμε να στέλνουμε «ασκησούλες» μιας δυο σελίδων και να ζητάμε απλώς την ηλεκτρονική επεξεργασία τους, κάτι που εφαρμόζεται στα σεμινάρια αυτού του είδους, ωστόσο τότε θα αποκλίναμε σημαντικά από τις υψηλής ποιότητας προδιαγραφές αυτού του Εργαστηρίου, καθώς η προσφερόμενη στους συμμετέχοντες εμπειρία της διόρθωσης επί χάρτου θα ήταν ελάχιστη.)    

Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας  χρησιμοποιείται μοντέρνα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, προκειμένου ο οποιοσδήποτε χρήστης, ασχέτως εμπειρίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου. Επιπλέον, υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων για την επικοινωνία των συμμετεχόντων είτε με τους διδάσκοντες, για την επίλυση προβλημάτων, αποριών κλπ., είτε μεταξύ τους μέσω φόρουμ, προσωπικών μηνυμάτων, chat ή mail.

Όπως κάποιος μπορεί να διαπιστώσει από την περιγραφή των θεματικών ενοτήτων, το όλο σεμινάριο δεν περιορίζεται να μηρυκάζει θεωρητικά ζητήματα που εύκολα συναντώνται και επιλύονται, λόγου χάρη, σε μια γραμματική. Τα μαθήματα είναι σε συνάφεια και απόλυτα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες, στα ακανθώδη ζητήματα και στα μυστικά του επαγγέλματος του διορθωτή κειμένων ­– απλώς στοχεύουμε στην κατάρτιση άψογων επαγγελματιών, προκειμένου ο οποιοσδήποτε απόφοιτος του σεμιναρίου μας να μπορεί να σταδιοδρομήσει –διαθέτοντας όλα τα εφόδια– στον εκδοτικό χώρο.

Σχετικά με τον χρόνο προετοιμασίας που απαιτείται από τους συμμετέχοντες, αυτός κυμαίνεται από 10 έως 15 ώρες ανά δεκαήμερο, ανάλογα με το πόσο ποιοτικά έχουμε μάθει να δουλεύουμε και με το πώς κατανέμουμε τον δεδομένο χρόνο. Επειδή η διδασκαλία είναι ασύγχρονη, ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στο δεκαήμερο να επισκεφθεί την πλατφόρμα (η χρήση της είναι εξαιρετικά απλή), να κατεβάσει και να διαβάσει τη θεωρία και να ασχοληθεί με τις ασκήσεις. Η θεωρία, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολυσέλιδη, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, είναι αναλυτική και υπάρχει σε αυτήν πλήθος παραδειγμάτων, ώστε κάθε ζήτημα να είναι απολύτως κατανοητό. Επίσης, οι κρίσιμες ημερομηνίες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες θα στέλνουν τις ασκήσεις τους είναι σχετικά ελαστικές: οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του δεκαημέρου μπορεί να στείλει κάποιος τις ασκήσεις του ή, σε περίπτωση κωλύματος, και μετά την πάροδό του – δεν πρόκειται οι διδάσκοντες να μην τις διορθώσουν, εφόσον ζητούμενο δεν είναι η τυπική συνέπεια αλλά η ποιοτική λειτουργία του σεμιναρίου.

Τέλος, το προσιτό κόστος για ένα τόσο καινοτόμο σεμινάριο-εργαστήριο, η εξειδικευμένη στόχευσή του και η εμπειρία των διδασκόντων –των οποίων ο ρόλος δεν περιορίζεται σε αυτόν του απλού διαχειριστή αλλά είναι απόλυτα ενεργός, σε άμεση διεπίδραση με τους διδασκομένους– πιστεύουμε ότι είναι προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα διαχρονικό εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστήριο Διόρθωσης κειμένων, το οποίο διαχέοντας τη γνώση να συμβάλει στην άρτια κατάρτιση μελλοντικών επαγγελματιών στον εκδοτικό χώρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, από τον Απρίλιο του 2018 λειτουργεί και εξ αποστάσεως Εργαστήριο Επιμέλειας κειμένων, με ανάλογες υψηλές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να έχει πλήρη κατάρτιση όσον αφορά τα επαγγέλματα του διορθωτή και του επιμελητή κειμένων.

Επιμύθιο…

Επιμύθιο…

Θα θέλαμε κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση να παραθέσουμε κάποια στοιχεία από τον προηγούμενο κύκλο (2021-2022) του εξ αποστάσεως (e-learning) Εργαστηρίου Διόρθωσης κειμένων, ενδεικτικά του τρόπου και της ποιότητας της δουλειάς μας. Στα 21 μαθήματα, πλην των ασκήσεων και των ασκήσεων-κειμένων, στάλθηκαν στους συμμετέχοντες: 788 σελίδες οι οποίες αφορούν θεωρία (πρωτότυπη και όχι ανάλογη με αυτήν που μπορεί να εμπεριέχεται σε μία γραμματική, ένα συντακτικό ή σε έναν οδηγό «σωστών ελληνικών» ή κάποιο άλλο εγχειρίδιο)· πλέον των 380 αρχείων τα οποία αφορούν τα παράλληλα κείμενα, συνολικού μεγέθους που υπερβαίνει τα 5,7 GB [από λεξικά του 16ου αιώνα και εντεύθεν, από κείμενα σπάνια και δυσεύρετα (ακόμη και σε βιβλιοθήκες) τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη δουλειά μας (λ.χ., βιβλία και κείμενα για την τυπογραφία, για το γλωσσικό ζήτημα στη διαχρονία του, για την εκπαίδευση, γραμματικές από τον 16ο αιώνα, γλωσσάρια κ.ά.) μέχρι αφιερώματα σε συγγραφείς], προκειμένου να δομηθεί ένα corpus από όπου να μπορεί να αντληθεί στο διηνεκές πολύτιμη γνώση.

Τρόποι πληρωμής

Τρόποι πληρωμής

  • Καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με επιπλέον έκπτωση 5% (πριν από την έναρξη των μαθημάτων).
  • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 11ο μάθημα).
  • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
  • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

 

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

Σας προτείνουμε επίσης τα παρακάτω σεμιναρια:

Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα στο Email σας