Εργαστήριο Διόρθωσης - Επιμέλειας Κειμένων, Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου
Εργαστήριο Διόρθωσης - Επιμέλειας Κειμένων, Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου

Εργαστήριο Διόρθωσης - Επιμέλειας Κειμένων, Δημήτρης Θάνας - Πελαγία Μαρκέτου

Ένα Εργαστήριο-Σεμινάριο υψηλής επαγγελματικής κατάρτισης
** Tα «διά ζώσης» μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία παρακολούθησης, όχι μόνο στους κατοίκους της Αθήνας, αλλά και σε κατοίκους από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Διδάσκουν οι: Δημήτρης Θάνας και Πελαγία Μαρκέτου

Συντονισμός: Δημήτρης Θάνας  

Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων

Όταν συγκροτήθηκε, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου πριν από 18 χρόνια (το 2006), το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων, συνειδητοποιήσαμε ότι οφείλαμε να μη δημιουργήσουμε ένα ακόμη θεωρητικό και μόνο σεμινάριο. Εφόσον ο στόχος του ήταν η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, θα έπρεπε ο χαρακτήρας του να μετασχηματιστεί σε Εργαστήριο, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτια η προετοιμασία μελλοντικών επαγγελματιών. Ας σημειωθεί ότι το επάγγελμα του διορθωτή-επιμελητή [το οποίο ασκείται στον εκδοτικό χώρο γενικότερα, σε κάθε είδους έντυπο (εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.) ή σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα ή, ακόμη, σε απευθείας συνεργασία με τους συγγραφείς] είναι από τα ελάχιστα στα οποία δεν προσφέρεται καμία κατάρτιση από πουθενά – πλην κάποιων σεμιναρίων, όπου το Εργαστήριό μας με τη συνεχή πολύχρονη παρουσία του υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο.

Ήταν επιβεβλημένο, δηλαδή, να καλύψουμε μέσω της τεχνογνωσίας της διόρθωσης και της επιμέλειας κειμένων τη σε βάθος θεωρητική κατάρτιση, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ανάλογη εμπειρία προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Μάλιστα, τη στιγμή που αυτά τα επαγγέλματα συχνά ασκούνται χωρίς εξειδικευμένα γνωστικά εφόδια και εμπειρία.

Δεδομένου ότι η επιμέλεια προϋποθέτει την άψογη διαχείριση της διόρθωσης κειμένων, προκρίναμε τον σχηματισμό δύο διακριτών μεταξύ τους κύκλων (εφόσον και τα δύο αυτά επαγγέλματα είναι διακριτά μεταξύ τους: έχουν διαφορετική τεχνογνωσία, μεθοδολογία, απαιτούν διαφορετική θεωρητική και πρακτική προσέγγιση-κατάρτιση): της διόρθωσης και της επιμέλειας, όπως επίσης δύο επιπέδων-τμημάτων ανά κύκλο: το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Στα θεωρητικά επιχειρείται η προσέγγιση και ανάπτυξη ζητημάτων που συνθέτουν τη διόρθωση ή την επιμέλεια και στα εργαστηριακά μέσω εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων και ασκήσεων δίνεται η δυνατότητα να αποκτηθεί η ζητούμενη εμπειρία. Η όλη υψηλή, επαγγελματικού επιπέδου κατάρτιση και η συνακόλουθη εμπειρία, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, δεν θα ήταν δυνατόν να προσφερθούν σε 10 ή σε 20 μαθήματα-συναντήσεις – σε αυτή την εκδοχή μάλλον θα ήμαστε ασυνεπείς απέναντι στους συμμετέχοντες, καθώς και απέναντι σε αυτό που εξαρχής υποστηρίζαμε: προσφέρουμε κατάρτιση και εμπειρία τέτοιου επιπέδου –ώστε οι μαθητές μας να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στην όποια επαγγελματική πρόκληση– μεταδίδοντας όχι κοινότοπες και σχετικά «εύκολες» γνώσεις, αλλά αυτά καθαυτά τα «μυστικά της δουλειάς».

Επίσης, οι συμμετέχοντες λειτουργούν ως ομάδα και με την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών επιτυγχάνονται η εμβάθυνση και η κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων διόρθωσης και επιμέλειας. Παράλληλα, όσοι συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία μέσω εξειδικευμένων εβδομαδιαίων ασκήσεων να ασχοληθούν με όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικά, θεωρητικά, δημοσιογραφικά κ.ά. – μεταφρασμένα ή μη), ώστε εκείνος που θα ολοκληρώσει και τους δύο κύκλους να έχει «αντιμετωπίσει» περισσότερα από 40 διαφορετικά (κατά κανόνα πολυσέλιδα) κείμενα, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο εμπειρία και επαγγελματική δεξιότητα, κρίσιμα ζητούμενα και για τον εργασιακό χώρο αλλά για την ολοκληρωμένη γνώση στα συγκεκριμένα πεδία-επαγγέλματα.

Στα χρόνια της λειτουργίας του στο ΕΚΕΒΙ, το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων, με την εξειδικευμένη στόχευσή του και την αποτελεσματική και άρτια διδασκαλία, συνέβαλε σημαντικά προκειμένου πολλοί από τους συμμετέχοντες σε αυτό να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον εκδοτικό χώρο με ιδιαίτερη επιτυχία, κάτι που συνεχίζεται και κάτω από τη φιλόξενη νέα στέγη μας, τον ΙΑΝΟ, όπου πλέον το Εργαστήριο λειτουργεί από την άνοιξη του 2013.

Τα εν λόγω Σεμινάρια πραγματοποιούνται μέσω zoom τις προκαθορισμένες μέρες και ώρες. Εκτός αυτών έχουμε ασύγχρονα Σεμινάρια Διόρθωσης-Επιμέλειας στα οποία δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε πάνω από τον υπολογιστή συγκεκριμένα ημέρα και ώρα. Πληροφορίες εδώ

2 κύκλοι (Διόρθωση-Επιμέλεια) - 4 επίπεδα

1. Εισαγωγή στη Διόρθωση κειμένων

Διδάσκει ο Δημήτρης Θάνας

Έναρξη: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024, 17:30-20:30

** Tα διά ζώσης μαθήματα λόγω της πανδημίας θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Συνεπώς μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός των κατοίκων της Αθήνας, κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.

Στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα η ύπαρξη του διορθωτή κειμένων –τόσο στον χώρο του βιβλίου, όσο και σε κάθε έντυπο γενικότερα ή σε ηλεκτρονικό μέσο– σχεδόν θεωρείται αυτονόητη – ύπαρξη η οποία είναι συνυφασμένη με τη διαδρομή του βιβλίου τουλάχιστον από την εμφάνιση της τυπογραφίας. Ωστόσο, το επάγγελμα του διορθωτή, μάλλον παραγνωρισμένο και στις παρυφές της εκδοτικής παραγωγής, πολλές φορές ασκείται από κάθε παρατυχόντα χωρίς συγκεκριμένα γνωστικά εφόδια, με όχι πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία.

Οι σημερινές απαιτήσεις για την αρτιότητα των κειμένων σε επίπεδο διόρθωσης επιβάλλουν την ανάδειξη και προσέγγιση γνωστικών πεδίων που δεν σχετίζονται μόνο με τη γραμματική και το συντακτικό, αλλά αφορούν τα ειδικά προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής. Η διόρθωση έχει τη δική της τεχνογνωσία η οποία ποικίλλει από κείμενο σε κείμενο, με αποτέλεσμα συχνά ο διορθωτής να αντιμετωπίζει «κείμενα-σταυρόλεξα» που απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό. Η έλλειψη εγχειριδίων από όπου θα μπορούσαν να αντληθούν λύσεις, αλλά και η μη λεπτομερής καταγραφή αυτών των προβλημάτων, αναγκάζουν πολλές φορές τον διορθωτή να αυθαιρετεί ή στην καλύτερη περίπτωση να στέκει με αμηχανία απέναντι στα ποικίλα προβλήματα που ανακύπτουν, με αποτέλεσμα τη μη συστηματοποίηση της διόρθωσης και την ανυπαρξία επαγγελματιών διορθωτών.

Το σεμινάριο διόρθωσης κειμένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση των ενδιαφερομένων, απευθυνόμενο σε όσους έχουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία (δεν παίζουν κανέναν ρόλο οι ήδη υπάρχουσες σπουδές, λ.χ. αν είναι σχετικές με τη φιλολογία) και θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διόρθωση είτε στη συνέχεια με την επιμέλεια κειμένων. Κύριο στόχο, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, αποτελεί η απόκτηση εμπειρίας ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να απευθυνθούν στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του ρόλου του διορθωτή και των γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με τη διόρθωση. Επίσης, θα διασαφηνιστούν όλα τα δυσεπίλυτα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διόρθωση και θα προταθούν λύσεις όχι μέσω μιας κανονιστικής μεθόδου, αλλά στη βάση της ουσίας αυτών των προβλημάτων και της περαιτέρω ελεύθερης επιλογής.

Θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες θα συνοδεύονται από ανάλογες ασκήσεις και εργασίες για την καλύτερη εμπέδωσή τους (για ευνόητους λόγους αναφερόμαστε μόνο σε ενότητες και όχι σε όσα επιμέρους τις συνθέτουν, λ.χ. στη στίξη, στα αρχικά πεζά-κεφαλαία κλπ.):

• Η διόρθωση κειμένων στην ιστορική διαδρομή της. Η διόρθωση κειμένων στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα: μία προσέγγιση.
• Ο ρόλος του διορθωτή. Η παραγωγή του βιβλίου και, γενικότερα, του εντύπου. Ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο διορθωτής.
• Τι και γιατί διορθώνουμε. Το «σωστό» και το «λάθος». Πώς διορθώνουμε.
• Tα σύμβολα της διόρθωσης.
• H αρχιτεκτονική του βιβλίου και της σελίδας – βασικές αρχές τυπογραφίας.
• «Εργαλεία» του διορθωτή κειμένων.
• Μεθοδολογία στη διόρθωση κειμένων.
• «Για να γράφουμε σωστά».
• «Tο πάθος για τη γλώσσα – τα πάθη της γλώσσας»: προβλήματα στη διόρθωση κειμένων.
• H χρήση της γραμματικής και του συντακτικού αλλά και η αναίρεσή τους.
• Από το έλασσον στο μείζον: από τα γραμματικά φαινόμενα στα συντακτικά λάθη.
• Χρήση ιστορικής ορθογραφίας και προβλήματα ενοποίησης.
• Πραγματολογικοί «γρίφοι» ενός κειμένου: τεχνικές για τον εντοπισμό και τη λύση τους.
• Ο υπολογιστής στην υπηρεσία της διόρθωσης.
• Ειδικά ζητήματα στη διόρθωση κειμένων.
• H διόρθωση στα κείμενα ελληνικής λογοτεχνίας.
• H διόρθωση σε μεταφρασμένα λογοτεχνικά ή θεωρητικά κείμενα.
• H διόρθωση σε επιστημονικά κείμενα – βιβλιογραφία, σημειώσεις, παραπομπές, ευρετήρια.
• Ο εκδοτικός χώρος: σχέσεις του διορθωτή με όσους μετέχουν σε αυτόν και διαχείρισή τους.

Οι εβδομαδιαίες εργασίες –το βασικό εργαλείο και μέσο προκειμένου να αποκτηθεί η μέγιστη δυνατή εμπειρία στη διαχείριση των κειμένων– αφορούν όλο το φάσμα των κειμένων, ποικίλλουν σε μέγεθος (από 5 έως 10 σελίδες), διορθώνονται ενδελεχώς και σε κάθε μάθημα γίνονται εξατομικευμένες παρατηρήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα κενά και τις αδυναμίες τους.

Διάρκεια μαθημάτων: δέκα τρίωρα απογευματινά μαθήματα (30 ώρες διδασκαλίας)

Ημέρα μαθημάτων: Παρασκευή

Δίδακτρα: 350 ευρώ για νέες εγγραφές και 330 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη Θάνα

Τρόποι πληρωμής 

 • Με καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έκπτωση 5% στα συνολικά δίδακτρα.
 • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 6ο μάθημα).
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

2. Εργαστηριακό τμήμα Διόρθωσης κειμένων

 Διδάσκουν o Δημήτρης Θάνας και η Πελαγία Μαρκέτου

Έναρξη: Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024, 17:30-20:30

** Tα διά ζώσης μαθήματα λόγω της πανδημίας θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Συνεπώς μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός των κατοίκων της Αθήνας, κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.

(βλέπε, επίσης, την περιγραφή της εισαγωγής στη διόρθωση κειμένων και τα Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων)

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει σεμινάρια διόρθωσης ή έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία.

Το σεμινάριο αυτό (σε εργαστηριακό επίπεδο) μέσω εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις και εργασίες, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση και στην αφομοίωση της θεωρίας και στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και δεξιότητας ως προς τη διόρθωση κειμένων. Για κάθε θεματική ενότητα υπάρχουν ασκήσεις σε πολλαπλές μορφές, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της αίθουσας σε συγκεκριμένο χρόνο (5 έως 8 σε κάθε μάθημα).

Παράλληλα, ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται η θεωρία της διόρθωσης, επεξηγούνται τα δύσκολα σημεία της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα όποια κενά σε αυτήν, και παρουσιάζονται κρίσιμες ενότητες, όπως: Η διάκριση γλώσσα/ομιλία | Η έννοια του είδους του λόγου | Γλωσσικές δομές στα μεταφρασμένα κείμενα | Η ορολογία στη μετάφραση.

Επίσης, οι εβδομαδιαίες εργασίες, οι οποίες αφορούν όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικών, θεωρητικών, δημοσιογραφικών), διορθώνονται και συζητούνται ενδελεχώς, αποσκοπώντας στο να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των συμμετεχόντων και να καλυφθούν οι ελλείψεις τους.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα τεθούν και θα επιλυθούν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο διορθωτής κειμένων, ώστε με την πρακτική εξάσκηση να επιτευχθεί η –όσο το δυνατόν– πληρέστερη επαγγελματική επάρκεια. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού τμήματος και του κύκλου της διόρθωσης κειμένων, κάθε συμμετέχων να έχει αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο επάγγελμα του διορθωτή, καθώς το σεμινάριο δεν περιορίζεται σε θεωρητικά ζητήματα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία επαγγελματιών ικανών να σταδιοδρομήσουν στον εκδοτικό χώρο.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει σεμινάρια διόρθωσης ή έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία.

Το σεμινάριο αυτό (σε εργαστηριακό επίπεδο) μέσω εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις και εργασίες, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση και στην αφομοίωση της θεωρίας και στην απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και δεξιότητας ως προς τη διόρθωση κειμένων. Για κάθε θεματική ενότητα υπάρχουν ασκήσεις σε πολλαπλές μορφές, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της αίθουσας (ψηφιακής, πλέον) σε συγκεκριμένο χρόνο (5 έως 8 σε κάθε μάθημα).

Παράλληλα, ολοκληρώνεται και επαναλαμβάνεται η θεωρία της διόρθωσης, επεξηγούνται τα δύσκολα σημεία της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα όποια κενά σε αυτήν, και παρουσιάζονται κρίσιμες ενότητες, όπως: Η διάκριση γλώσσα/ομιλία | Η έννοια του είδους του λόγου | Γλωσσικές δομές στα μεταφρασμένα κείμενα | Η ορολογία στη μετάφραση.

Επίσης, οι εβδομαδιαίες εργασίες, οι οποίες αφορούν όλο το φάσμα των κειμένων (λογοτεχνικών, θεωρητικών, δημοσιογραφικών), διορθώνονται και συζητούνται ενδελεχώς, αποσκοπώντας στο να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των συμμετεχόντων και να καλυφθούν οι ελλείψεις τους.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα τεθούν και θα επιλυθούν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο διορθωτής κειμένων, ώστε με την πρακτική εξάσκηση να επιτευχθεί η –όσο το δυνατόν– πληρέστερη επαγγελματική επάρκεια. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού τμήματος και του κύκλου της διόρθωσης κειμένων, κάθε συμμετέχων να έχει αποκτήσει τις γνώσεις και την εμπειρία προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο επάγγελμα του διορθωτή, καθώς το σεμινάριο δεν περιορίζεται σε θεωρητικά ζητήματα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία επαγγελματιών ικανών να σταδιοδρομήσουν στον εκδοτικό χώρο.

Διάρκεια μαθημάτων: δέκα τρίωρα απογευματινά μαθήματα (30 ώρες διδασκαλίας)

Ημέρα μαθημάτων: Τετάρτη

Δίδακτρα: 350 ευρώ για νέες εγγραφές και 330 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη Θάνα και της Πελαγίας Μαρκέτου

 Τρόποι πληρωμής 

 • Με καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έκπτωση 5% στα συνολικά δίδακτρα.
 • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 6ο μάθημα).
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

3. Εισαγωγή στην Επιμέλεια κειμένων

Διδάσκει ο Δημήτρης Θάνας

Έναρξη: Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024, 17:30-20:30

** Tα διά ζώσης μαθήματα λόγω της πανδημίας θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Συνεπώς μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός των κατοίκων της Αθήνας, κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.

(βλέπε, επίσης, και τα Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και διαθέτουν μικρή μόνο σχετική εμπειρία. Η επιμέλεια κειμένων (editing) περιλαμβάνει τη γλωσσική και την τυπογραφική επιμέλεια του βιβλίου. Στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα το επάγγελμα του επιμελητή παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση, οπότε προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης επαγγελματιών με άρτια κατάρτιση, οι οποίοι να μην αντιμετωπίζουν την ενασχόλησή τους με τον χώρο του βιβλίου μόνο ως πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος, αλλά να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια σε αυτό.

Στο σεμινάριο θα επιχειρηθεί η διευκρίνιση των όρων της επιμέλειας κειμένων και των καθηκόντων του επιμελητή, καθώς και ο προσδιορισμός των σχέσεών του με τον εκδότη, τον συγγραφέα ή τον μεταφραστή. Δεδομένου ότι η επιμέλεια κειμένων συντίθεται από αρκετές και διαφορετικές δεξιότητες, στη διάρκεια του σεμιναρίου θα τεθούν, θα συζητηθούν και θα απαντηθούν τα ζητούμενα του σημερινού επαγγελματία επιμελητή κειμένων, με βάση συγκεκριμένες ενότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στο ευρύ γνωστικό πεδίο της επιμέλειας. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν η μεθοδολογία προσέγγισης ενός κειμένου, καθώς και τα ειδικά προβλήματα που θα συναντήσει και οφείλει να διαχειριστεί ο επιμελητής.

Παράλληλα, αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν οι αρχές της τυπογραφίας και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται στη σύγχρονη εκδοτική πραγματικότητα.

Οι διάφορες θεματικές ενότητες θα αφορούν όλο το φάσμα της επιμέλειας κειμένων και θα συνοδεύονται από εξειδικευμένες ασκήσεις και εργασίες προκειμένου να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία. Οι εργασίες αυτές σχετίζονται με όλα τα είδη των κειμένων –πρωτότυπων ή μεταφρασμένων– και σε κάθε μάθημα, αφού συζητηθούν τα γενικότερα προβλήματα, αναλύονται βήμα βήμα ώστε να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητά τα «κλειδιά» και οι ιδιαιτερότητες κάθε κειμένου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη και στην αξιολόγηση των «προβληματικών» σημείων ενός κειμένου, προκειμένου ο επιμελητής –έχοντας πάντα υπόψη τις προθέσεις του συγγραφέα– να είναι σε θέση να τα εντοπίζει και να διατυπώνει προτάσεις για αυτά.

Βασικό μέλημα του σεμιναρίου είναι ο επιμελητής να ασκηθεί στην προσέγγιση των κειμένων ως κριτικός αναγνώστης – μια δεξιότητα η οποία εν πολλοίς απουσιάζει από τη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα. Ο επιμελητής οφείλει να έχει άποψη όχι μόνο για τα λάθη, αλλά και για ζητήματα ουσίας του κειμένου (δομή, περιεχόμενο, ύφος κλπ.), ώστε σε συνεργασία με τον συγγραφέα να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα προσκληθούν εκπρόσωποι από τον εκδοτικό χώρο (εκδότες, υπεύθυνοι εκδόσεων, μεταφραστές) και συγγραφείς, προκειμένου να τοποθετηθούν ως προς τη συνεργασία και τη σχέση τους με τους επιμελητές.

Θα παρουσιαστούν οι εξής θεματικές ενότητες (για ευνόητους λόγους αναφερόμαστε μόνο σε ενότητες και όχι σε όσα επιμέρους τις συνθέτουν):


• Προσεγγίζοντας την επιμέλεια κειμένων: η ιστορική διαδρομή και η εξέλιξή της.
• Η επιμέλεια κειμένων στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα: σκιαγράφηση και προσεγγίσεις / θέσεις και αντιθέσεις.
• Διερεύνηση της επιμέλειας: η γλώσσα ως ιστορικό φαινόμενο – ο ρόλος του επιμελητή – είδη επιμέλειας – τα όρια της επιμέλειας – συνέπειες της επιμέλειας.
• Ο επιμελητής ως κριτικός αναγνώστης: από τον υποκειμενισμό και τον κρυπτοσυγγραφισμό στη συν-εργασία με τον συγγραφέα.
• Στοιχεία αισθητικής του βιβλίου από την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής τυπογραφίας.
• Βασικές αρχές της τυπογραφίας – η αρχιτεκτονική του βιβλίου.
• Η σύγχρονη παραγωγή του βιβλίου: προβλήματα που καλείται να λύσει ο επιμελητής.
• Μεθοδολογία επιμέλειας κειμένων.
• Η «απόλαυση» του κειμένου: δεδομένα και ανατροπές.
• «Ξεκλειδώνοντας» το κείμενο: μεθοδολογία και τεχνικές.
• Η κανονιστική μέθοδος στην επιμέλεια: η λείανση των ακμών του κειμένου – η ισοπέδωση.
• Ο υπολογιστής στην υπηρεσία του επιμελητή.
• Ειδικά ζητήματα στην επιμέλεια κειμένων.
• «Εργαλεία» του επιμελητή.
• «Για να γράφουμε σωστά»: στίξη – συντακτικό – γραμματική.
• Ύφος – δομή – περιεχόμενο – χαρακτήρες – αφηγηματικές τεχνικές.
• Η επιμέλεια στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας.
• Η επιμέλεια σε μεταφρασμένα κείμενα (λογοτεχνικά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά κ.ά.).
• Επιστημονικό βιβλίο: ιδιαιτερότητες στην επιμέλεια – βιβλιογραφία – σημειώσεις – παραπομπές – ευρετήρια.
• Ο εκδοτικός χώρος: σχέσεις του επιμελητή με όσους μετέχουν σε αυτόν και διαχείρισή τους.

Οι εβδομαδιαίες εργασίες –το βασικό εργαλείο και μέσο προκειμένου να αποκτηθεί η μέγιστη δυνατή εμπειρία στη διαχείριση των κειμένων– αφορούν όλο το φάσμα των κειμένων, ποικίλλουν σε μέγεθος (από 5 έως 10 σελίδες), διορθώνονται ενδελεχώς και σε κάθε μάθημα γίνονται εξατομικευμένες παρατηρήσεις, ώστε οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τα κενά και τις αδυναμίες τους.

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο επιμέλειας κειμένων θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την ολοκληρωμένη εμπειρία της έκδοσης ενός βιβλίου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου επιμέλειας και του αντίστοιχου εργαστηριακού τμήματος, με τη συνδρομή του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής του ΙΑΝΟΥ, θα τους δοθούν κείμενα, τα οποία και θα επιμεληθούν σε συνεργασία με τους συγγραφείς τους. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν στην έκδοσή τους –σε βιβλίο εκτός εμπορίου– αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την παραγωγική διαδικασία του. Δηλαδή, εκτός από την επιμέλεια και τη διόρθωση των κειμένων, θα ασχοληθούν με την τυπογραφική μορφοποίηση, τη σελιδοποίηση, την επιλογή χαρτιών, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχοντας την ευθύνη και παρακολουθώντας την παραγωγή ενός βιβλίου εκ του σύνεγγυς, θα σχηματίσουν την πλήρη εικόνα της έκδοσης ενός βιβλίου και η συμμετοχή τους σε αυτήν θα αποτελέσει ανεκτίμητη εμπειρία.

Διάρκεια μαθημάτων: δέκα τρίωρα απογευματινά μαθήματα ανά 15 μέρες (30 ώρες διδασκαλίας)

Ημέρα μαθημάτων: Δευτέρα

Δίδακτρα: 350 ευρώ για νέες εγγραφές και 330 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη Θάνα

 Τρόποι πληρωμής 

 • Με καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έκπτωση 5% στα συνολικά δίδακτρα.
 • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 6ο μάθημα).
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

4. Εργαστηριακό τμήμα Επιμέλειας κειμένων

 Διδάσκουν o Δημήτρης Θάνας και η Πελαγία Μαρκέτου

Έναρξη: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024, 17:30-20:30

** Tα διά ζώσης μαθήματα λόγω της πανδημίας θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Συνεπώς μπορούν να τα παρακολουθήσουν εκτός των κατοίκων της Αθήνας, κάτοικοι από όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.

(βλέπε, επίσης, την περιγραφή της εισαγωγής στην επιμέλεια κειμένων και τα Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Διόρθωσης-Επιμέλειας κειμένων)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη επαγγελματική εμπειρία, είτε έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα σεμινάρια επιμέλειας. Το εργαστηριακό αυτό σεμινάριο στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση και στη διάρκειά του θα επιχειρηθεί η πρακτική προσέγγιση του ρόλου του επιμελητή, θα τεθούν και θα απαντηθούν τα ζητούμενα του σημερινού επαγγελματία επιμελητή κειμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να κατορθώσει ο επιμελητής κειμένων να λειτουργεί ως κριτικός αναγνώστης – ένα ζητούμενο το οποίο συμβάλλει στην επαγγελματική ανάδειξή του στη σημερινή εκδοτική πραγματικότητα.

Στις 30 ώρες του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες οι οποίες αφορούν όλο το φάσμα της επιμέλειας κειμένων (γλωσσική, υφολογική και τυπογραφική), σε εργαστηριακό ωστόσο επίπεδο, με εξειδικευμένες ασκήσεις και εργασίες [πέραν των εβδομαδιαίων, θα δίδονται ασκήσεις σε πολλαπλές μορφές, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της αίθουσας (ψηφιακής, πλέον) σε συγκεκριμένο χρόνο (5 έως 8 σε κάθε μάθημα)], προκειμένου να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί η απαιτούμενη εμπειρία. Παράλληλα, κάθε άσκηση θα αναλύεται ώστε να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητά τα «κλειδιά», και οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους κειμένου, καθώς και τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο επιμελητής. Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων επιμέλειας, ο στόχος είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες, εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, και η εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος του επιμελητή κειμένων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, διαπιστώνοντας την έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου, θα παρουσιαστούν ζητήματα θεωρίας λογοτεχνίας, πάντοτε στο πλαίσιο της επιμέλειας κειμένων.Ενδεικτικά αναφέρονται: Λογοτεχνικά ρεύματα και σχολές ≈ είδη κειμένων ≈ αφηγηματικοί τρόποι ≈ τεχνικές αφηγηματικών εστιάσεων ≈ ζητήματα πολυπρόσωπων κειμένων ≈ θέματα χώρου και χρόνου ≈ γλωσσικές επιλογές σε συνδυασμό με τον συγγραφικό στόχο ≈ ο συγγραφέας και το κείμενο ≈ ο ρόλος του συγγραφέα, του αφηγητή και του αναγνώστη ≈ συγγραφική προθετικότητα και μορφολογία των κειμένων ≈ θεωρίες ανάγνωσης ≈ τρόποι προσέγγισης ενός κειμένου ≈ ζητήματα κριτικής κειμένων ≈ «ο βαθμός μηδέν της γραφής» – σύγχρονες προσεγγίσεις για τα κείμενα και την ανάγνωση.

Διάρκεια μαθημάτων: δέκα τρίωρα απογευματινά μαθήματα ανά δεκαπέντε μέρες (30 ώρες διδασκαλίας)

Ημέρα μαθημάτων: Πέμπτη

Δίδακτρα: 350 ευρώ για νέες εγγραφές και 330 ευρώ για φοιτητές, άνεργους και απόφοιτους προηγούμενων κύκλων.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Αίτηση συμμετοχής θα βρείτε ΕΔΩ

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του Δημήτρη Θάνα και της Πελαγίας Μαρκέτου

Τρόποι πληρωμής 

 • Με καταβολή του ποσού εφάπαξ στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έκπτωση 5% στα συνολικά δίδακτρα.
 • Σε 2 ισόποσες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (1η δόση πριν από την έναρξη των μαθημάτων - 2η δόση στο 6ο μάθημα).
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ:5238025326916, IBAN: GR3201722380005238025326916 (ΙΑΝΟΣ ΑΕ). Κατά την κατάθεση, στα στοιχεία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και η λέξη «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
 • Με πιστωτική κάρτα έως 5 άτοκες δόσεις στα ταμεία του ΙΑΝΟΥ.

[Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας καθώς συχνά ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο.]

Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα στο Email σας